صاحب نیوز منتشر کرد؛

حزب الله بساط شایعه سازان اسید پاشی را بر می چیند

در واقعه اسید پاشی اصفهان که بیشتر به جنجال رسانه ای تبدیل شده عده ای مغرض وقیحانه تلاش کردند این اتفاق را به افراد حزب الهی و مذهبی نسبت دهند غافل از اینکه همین حزب الله است که با دستگیری عاملان این جنایات بزودی پرده از واقعیت ماجرا برمی دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات