معاون سیاسی استانداری اصفهان:

رسانه ها به جای استرس، آرامش را برای مردم به ارمغان آورند

معاون سیاسی استانداری اصفهان گفت: ایجاد استرس برای مردم ، به مشکلات می افزاید.

آخرین اخبار

تبلیغات