مهدی نجفی:

ذبح عدالت در پای منفعت ، مهمترین آسیب برخی لایه های مسئولیتی در کشور

برخی مدیران برای حیات مدیریتی خود نه تنها اقدام به انتقاد و برخورد درست و بازدارنده نمی کنند بلکه با دور زدن قانون به نوعی در حمایت از مسئولان خاطی عمل می کنند که دود این اقدام به چشم مردم فرو می رود.

پزشکی از کمال آباد جرقویه:

ضجه ی مادری برای فرزند بیمارش اشک من را درآورد

پزشک باسابقه ی کمال آبادی گفت: باید در انتصاب ها شایسته سالاری صورت گیرد و واقعا اگر کسی از عهده کاری بر نمی آید توانایی انجام آن را ندارد کار را قبول نکرده تابه جامعه زیان وارد نکند.

آخرین اخبار

تبلیغات