رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

سیستم شایسته‌سالار نیازی به بنیاد ملی نخبگان ندارد

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان تاکید کرد: سیستمی که در آن شایسته‌سالاری حاکم باشد، نیازی به بنیاد ملی نخبگان ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات