آیا اشتباه بزرگی در سیستم بانکی رخ داده است؟

واگذاری تهیه نرم افزار شاپرک به یک شرکت آمریکایی!

SAS می‌تواند با طبقه‌بندی اطلاعات انبوه تبادلات بانکی کشور، کانون‌های قدرت، رفتار اقتصادی نهادها و مراکز خاص و نظامی، طرح کلی کسب و کارهای فعال در کشور را با استفاده از داده‌کاوی….

آخرین اخبار

تبلیغات