اخلاق حلقه مفقوده در امر همسر گزینی؛

واکاوی موانع پیش روی ازدواج جوانان / شاه کلیدی برای رفع این موانع

اخلاق؛ تنها حلقه مفقوده در امر ازدواج است که مغفول مانده و کسی به آن توجه ندارد، در حالی که یکی از مهمترین مسائل در امر ازدواج تناسب اخلاق زوجین است.

آخرین اخبار

تبلیغات