جزئیاتی درباره بقایای مشکوفه یک بنای تاریخی در اصفهان

پس ازکشف بقایای تاریخی در دروازه دولت اصفهان، برخی شائبه ها در بین مردم اصفهان مبنی بر اینکه این کشف، بقایای یک شهرزیرزمینی هزارساله است ایجاد شد که میراث فرهنگی به این شایعات پاسخ داد.

آخرین اخبار

تبلیغات