عکس آیا شاه ایران ملکه اش را دوست داشت

در تصویری که از مراسم عروسی شاه با فوزیه داماد(شاه) در حال کشیدن سیگار مشاهده می شود. شاید این اتفاق به استرس داماد مربوط باشد اما در هر صورت ازدواج با فوزیه خیلی زود به جدایی انجامید

آخرین اخبار

تبلیغات