شاهین نجفی خواننده هتاک به درک واصل شده است

شاهین نجفی خواننده هتاك و مرتد كه در ترانه هاي خود به ساحت مقدس امامان معصوم (ع) توهين كرده بود بر اساس گزارش های غیر رسمی به احتمال قوی به درک واصل شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات