خاطرات منتشرنشده از آیت‌الله شاهرودی درباره تکفیر محمدرضاشاه در سال ۴۲

آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی از شاگردان برجسته امام خمینی و علامه شهید سید محمدباقر صدر بود که به‌واسطه این ارتباط، حلقه وصل شهید صدر و امام خمینی لقب گرفت.

تصاویر/ شخصیت‌های که به عیادت رهبر معظم انقلاب آمدند

روسای سه قوا، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیت‌الله جنتی و جمع دیگری از شخصیت‌های نظام از رهبر معظم انقلاب عیادت کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات