همایش جهاد فرهنگی با توان علمی در اصفهان برگزار می شود

اولین دوره همایش ‘جهاد فرهنگی با توان علمی’ با محوریت دغدغه های فرهنگی دانش آموزان در جامعه، شانزدهم بهمن در اصفهان برگزار می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات