کارشناس و پژوهشگر اعتیاد

همه چیز در مورد شامپوهای حاوی تریاک

کارشناس و پژوهشگر اعتیاد گفت: شامپوهای حاوی تریاک تاثیر و مسیری برای ایجاد اعتیاد ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات