جزئیات کارنامه پاییزی بازارکار

آمارها نشان می‌دهند در فاصله پاییز ۹۳ تا ۹۴ بر تعداد شاغلان کشور ۶۳۵ هزارنفر و بر فعالان اقتصادی ۷۶۱ هزارنفر افزوده شد اما ۳۵۶ هزار شغل موجود پایداری خود را از دست داده و نابود شد.

رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي اصفهان:

حضور ۱۸۰ هزار تبعه خارجي مجاز در استان اصفهان/ آمار دقيقي از اتباع غيرمجاز نداريم

رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي اصفهان اعلام كرد: درحال حاضر، بيش از ۱۸۰ هزار اتباع خارجه مجاز در سطح استان اصفهان داريم اما آمار دقيقي از مهاجران غيرمجاز در دست نيست.

آخرین اخبار

تبلیغات