شاعر لبنانی:

توزیع کتاب‌هایم در عربستان ممنوع و از حج نیز محروم شدم

أمل طنانه، از شاعران مقاومت لبنانی به جریان شعر مقاومت در کشورهای منطقه و فعالیت شاعران این حوزه به رغم مخالفت‌ها، تهدیدات و محرومیت‌ها پرداخت.

آخرین اخبار

تبلیغات