گفتگو با شاعر پیشکسوت حسن آبادی:

شاعری که بی تفاوت از کنار قضایا نمی گذرد و به زبان شعر پاسخ می دهد

شاعر پیشکسوت حسن آبادی زبان شعر را از جنگ غزه تا انرژی هسته ای و عید تا عید برای بودن و بازگو کردن آنچه در سینه دارد انتخاب کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات