برگرفته از مقالات شهید آوینی؛

نظر شهید آوینی در مورد ماهواره

سخنان جالب شهید آوینی در زمانی که ویدئو ممنوع و فیلم آن از ماست پاستوریزه ارزان تر بود.

آخرین اخبار

تبلیغات