رئیس سازمان نهضت سوادآموزی:

دو سوم بیسوادان کشور زن هستند

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به تلاش برای محله محور کردن آموزش‌های سوادآموزی گفت: یک سوم بی سوادان کشور مرد و دو سوم زن هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات