در نشست کمیته بررسی علل مرگ کودکان مطرح شد؛

بهبود شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال

مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از بهبود شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در سال های اخیر خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات