بررسی آمارها و شاخص‌های مورد استفاده در بخش سلامت

توزیع ناعادلانه امکانات و منابع خدمات بهداشتی در کشور مشهود است/جای خالی شاخص عدالت در سلامت

از نظر شاخص عدالت در سلامت که تفاوت میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در نواحی مختلف کشور را نشان می‌دهد، ایران بدترین شرایط و پایینترین رتبه را در بین ۲۳ کشور منطقه دارد

آخرین اخبار

تبلیغات