اصفهان نیازمند ساختارسازی در حوزه مالی است

لزوم ساختارسازی مالی برای فرار از بحران در استان/ اصفهان جدید، ساختارهای جدید می‌طلبد

در اصفهان نبود تخصص در نظام مدیریت نیز معضل عمده‌ای است که گریبان‌گیر اقتصاد استان شده و به عنوان راه حل قطعی پیشنهاد می‌شود، ظرفیت‌های داخلی و خارجی استان برای ایجاد هم افزایی و تشکیل نظام واحد تصمیم گیری به کار گرفته شوند.

ناامیدی اقتصاد از برجام؛

رکود با پنهان کاری رفع نمی شود

ساخت و سازها در مناطق شهری ۱۷٫۵درصد کاهش، نقدینگی ۲۲ درصد و پایه پولی ۱۳ درصد رشد داشته و مطالبات بانک مرکزی ۲۳۹ درصد افزایش یافته و همچنین بودجه عمرانی ۹۹ درصد کاهش یافته است.

آخرین اخبار

تبلیغات