در پاسخ به...

مردم آگاه ایران را با مسجد ضرار نمی توان فریب داد

آنروز جامعه مدینه بسیار قابل توجه است. آن روز، گروهی با ساختن مسجد، پایگاهی در برابر دین و پیامبر ایجاد کردند و امروز نیز عده ای با استفاده از نام مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی(ره)، در برابر اصول و افکار امام(ره) قد عَلَم نموده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات