مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه هنر:

هنرمندان مذهبی ‌در عرصه تولیدات رسانه‌ای ورود جدی داشته باشند

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه هنر گفت: هنرمندان مذهبی باید در عرصه تولیدات رسانه‌ای ورود جدی داشته باشند و در این زمینه بیش از گذشته فعال شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات