مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان:

پردیس سینمایی ساحل تا زمان برگزاری جشنواره کودک افتتاح می‌شود

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان گفت: بخش عمده بازسازی سینما ساحل انجام شده است و این پردیس سینمایی تا زمان برگزاری جشنواره کودک اصفهان افتتاح می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات