گزارشی از جشنواره فیلم فجر

نارضایتی مردم از سردرگمی مسؤولان سینمایی اصفهان/ شرمساری از سینماهای سوت و کور و سنگر خالی مطالبه‌گری در جشنواره هفتم

نقش مهم و تأثیرگذار رسانه‌های اصفهان بر هیچ کس پوشیده نیست کما اینکه در ابتدای برگزاری جشنواره فجر همین حضور در جایگاه مطالبه گری از طرف رسانه‌ها با قلم‌زدن و پرداختن به آن باعث شد 8 فیلم جشنواره اصفهان در کم‌تر از یک هفته به 16 فیلم افزایش یابد اما آیا این پایان ماجرا بود.

آخرین اخبار

تبلیغات