علت راه اندازی نشدن سیم کارت دانش آموزی چه بود؟

مشاور وزیر آموزش و پرورش درباره پیگیری وضعیت اینترنت ایمن دانش آموزی و منتفی شدن سیم کارت دانش آموزی توضیح داد.

آخرین اخبار

تبلیغات