20 هزار سیم کارت به نام یک نفر در اصفهان

رئیس اداره امور مشترکین ارتباطات سیار شرکت مخابرات اصفهان گفت: مواردی مانند ثبت 20 ، 15 و 10 هزار سیم کارت به نام یک نفر در این استان وجود داشته که با آن برخورد شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات