یک کارشناس فضای مجازی مطرح کرد:

خطر سقوط اخلاقی با ارائه سیمکارت ۱۸ ساله ها

معاون فضای مجازی سازمان بسیج کشوربا بیان اینکه سیمکارت های 18 ساله ها و کودک تنها برای به نابودی کشاندن اخلاق کودکان و نوجوانان است.

آخرین اخبار

تبلیغات