عرضه سیمکارت ایمن در آینده نزدیک/ تمام مدارس در روزهای سال تحصیلی باید دایر باشد

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در ادبیات جهانی از این روزها تحت عنوان آموزش در بحران یاد می‌‌شود، گفت: درباره اینترنت ایمن با دو اپراتور صحبت شده است و به‌زودی سیمکارت «شاد» و ایمن عرضه می‌کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات