شرکت پلی اکریل ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلی اکریل ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: هنوز هم کارگران این کارخانه را به صبر دعوت می‌کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات