فعاليت هاي شهرداري شهر حسن آباد

بلوار خلیج فارس شهر حسن آباد مجهز به سیل بند در جهت دفع آب شد

در آستانه فرا رسيدن فصل زمستان و شروع بارندگي، شهرداري شهر حسن آباد اقدام به مرمت و بهسازي كانال سيل بر بلوار شهرك و بلوار خليج فارس نموده است.

آخرین اخبار

تبلیغات