استاندار اصفهان:

سیل، 8000 منزل مسکونی در استان را تخریب کرد

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان هم با مشکل سیل مواجه بود و در شهرستان‌های سمیرم و فریدون‌شهر 8000 منزل مسکونی تخریب شد.

آخرین اخبار

تبلیغات