سیلی علی دایی به فردوسی‌پور !

پس از آن مسابقه سخت ترین لحظات دایی شروع شد، اینقدر سخت که مجبور شد برای کم کردن این فشار، یک سیلی به عادل فردوسی پور بزند!

آخرین اخبار

تبلیغات