وعده هایی که تمدید می شوند؛

احداث قطاری تندرو در اصفهان که به کندی پیش می رود

موفق ترین روش تامین منابع مالی و انجام معاملات و قراردادهای تجاری استفاده از سیستم های لیزینگ و بازارهای سرمایه است که به تازگی با شرکت های کره ای در این خصوص به تفاهم رسیده ایم.

آخرین اخبار

تبلیغات