امینی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورا:

تنها راه نجات زاینده رود، اجرای طرح ۹ ماده ای است

رئیس شورای شهر اصفهان گفت: در جلسه بازدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تنها راه احیای حوضه زاینده رود، اجرای طرح ۹ ماده ای شناخته شده است، از این رو باید سریعتر این طرح اجرایی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات