رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

سلامت، اولویت محوری دولت تدبیر و امید است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: موضوع سلامت یکی از اولویت‌های محوری دولت تدبیر و امید به حساب می‌آید.

آخرین اخبار

تبلیغات