بر اساس مطالعات محققان

کم خونی و ریزش مو به دنبال مد رژیم گیاه خواری

بر اساس مطالعات محققان دریافتند که رژیم غذایی گیاه خواری مضراتی چون ریزش مو، کم خونی و افسردگی را به دنبال دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات