سیستم آبیاری قطره‌ای رایگان در اختیار کشاورزان قرار گیرد

کارگزار نمونه استان اصفهان گفت: اگر دولت، سیستم آبیاری تحت فشار را به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار دهد، این امر در درازمدت به نفع کشاورزان و دولت خواهد بود.

آخرین اخبار

تبلیغات