دهه خشک پیش روی ایران است

حجتی: «بحران آب» تنها با سیستم‌های نوین آبیاری در کشاورزی برطرف نمی‌شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی اوقات این تلقی ایجاد می‌شود که چالش آب و ایجاد افزایش بهره‌وری تنها با بکارگیری سیستم‌های نوین آبیاری قابل رفع بوده که این نیز تمام مشکلات در این حوزه را برطرف نمی‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات