مشاور طرح‌های عمرانی سازمان ملل پیشنهاد کرد

حکمرانی محلی آب، راهکاری برای مدیریت مشکل کم آبی ایران

مشاور طرح‌های شاخه عمران ملل متحد (UNDP) با اشاره به این که یکی از خصوصیات سیستم منابع آب ایران برداشت‌های غیرمجاز و غیر رسمی است گفت: حکمرانی محلی آب، راهکاری برای اصلاح این روند است.

آخرین اخبار

تبلیغات