خطرناک‌ ترین زمان استفاده از تلفن همراه

بررسی‌ها نشان می‌دهند، عدم تمرکز و انجام دستورات از سوی خدمه پروازی می‌تواند خطرات فراوانی را برای مسافران ایجاد کند.

آخرین اخبار

تبلیغات