مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد

حمله سایبری بی‌سابقه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: روز جمعه حمله سایبری توسط باج افزار wannacrypt همزمان با ۷۴ کشور در دنیا به برخی از سیستم‌های بیمارستانی حمله کرد که حمله به سیستم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم در بین این کشورها بود.

آخرین اخبار

تبلیغات