گزارش

چرا داغ «حقوق‌های نجومی» هنوز تازه است؟

مدتی از افشای فیش های حقوقی نجومی می گذرد که هر چند تب اخبار آن خوابیده ولی داغ آن هنوز تازه است و زخمی برجای گذاشته که به این زودی ها خوب نمی شود.چرا ماجرای فیش های حقوق فراموش شدنی نیست؟

آخرین اخبار

تبلیغات