مصادف بودن سیزدهم نوروز و شهادت حضرت زهرا

بیرون انداختن سبزه از بین بردن نحسی نیست، بدی هایمان را از خود به در کنیم

سیزده فروردین 93 امسال مصادف با ایام شهادت مادر هستی همراه می باشد، با حفظ حرمت حضرت زهرا از طبیعت استفاده کنیم و بدی هایمان را دور بریزیم.

آخرین اخبار

تبلیغات