به‌طور داوطلبانه و با بیش از 98 هزار دنبال کننده؛

صفحه اجتماعی “بچه‌مایه‌دارهای تهرانی” تعطیل شد

گردانندگان این صفحه با حذف تمام تصاویر صفحه و با این عبارت “این صفحه در حال حاضر به خاطر حجم زیاد تبلیغات منفی تعطیل شده است” صفحه خود را تعطیل کرده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات