دکتر احمد مسائلی

عید نوروز، از خرافات تا فرهنگ عرفی مردم

در سیره رسول الله(ص) هم داریم، رسول خدا با همه آئین هایی که در عربستان یا ایران بود مبارزه نکرد و می بینیم که رسومی که جنبه عقلایی داشته باشد و با فطرت موافق باشد را رد نمی کند. حالا ما باید ببینیم کجاها با این آئین هایی که داریم برگزار می کنیم مصداق پیدا می کند…

امیر کوهی

نوروز و استفاده از پتانسیل های آن

آنچه بر تو لازم است این است که سنت های باارزش گذشتگان را همواره به یاد آوری، از طرف دیگر، ایشان به شدت با سنت های غلط مثل بی عدالتی و تبعیض مبارزه می کنند…

آخرین اخبار

تبلیغات