احمدرضا درویش در جمع خبرنگاران:

در نشان دادن نحوه شهادت حضرت علی اصغر اشتباه کردم/ «رستاخیز» بارها توسط نمایندگان برخی مراجع دیده شد

احمدرضا درویش گفت: در بحث تشبه بارها نظر متخصصین این حوزه که مراجع هستند مورد نظر قرار گرفت و نمایندگان برخی از مراجع بارها فیلم را دیدند. در این فیلم سینمایی با این حجم اشتباهات نیز وجود دارد قبول دارم در بخشی اشتباه شد اما اصلاح نیز صورت گرفت و باید نیمه پر لیوان را هم ببینیم.

آخرین اخبار

تبلیغات