گفتگو با قریشی از خیرین:

فوت فرزند زمینه ساخت بیت العباس کهنگ و اقدام خیر پدر شد

سید هاشم قریشی خیر بزرگ کهنگ گفت: خیران توجه داشته باشند که سرمایه گذاری در روستاهای محروم زیبایی کار را دوچندان می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات