علی مطهری به اصفهان نیامد

جشن هوادران دولت در تسخیر مخالفان دولت/ استاندار اصفهان: من استاندار شما هستم لطفا سکوت کنید

مجتمع فرشچیان درحالی میزبان جشن انتظار و امید بود که برگزارکنندگان هیچ دعوت نامه ای برای حضور به اشخاص نداده و با تبلیغ محیطی سعی کرده به هر طریقی شده سالن نه چندان بزرگ فرشچیان را پر کنند

آخرین اخبار

تبلیغات