من یک دلواپسم،

پاسخ یک دانشجوی دلواپس به سناتور تام کاتن

من یک دانشجوی دلواپس هستم و با تمام انتقادات و نگرانی هایی که از سر دلسوزی به مذاکرات هسته ای دارم بر خود لازم دیدم پاسخی مختصر به سناتور تام کاتن داده باشم.

آخرین اخبار

تبلیغات