قائم‌مقام شهردار اصفهان:

بودجه شهرداری اصفهان برای مترو 785 میلیارد تومان است

قائم‌مقام و مدیر امور سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان گفت: بودجه مصوب شهرداری برای متروی اصفهان 785 میلیارد تومان بوده اما آورده شهرداری 948 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات